Voorwaarden deelname activiteiten

Deelname

Indien u aan een activiteit wilt deelnemen, dan geeft u zich op via het aanmeldformulier bij de betreffende activiteit. Na ontvangst van het formulier stuur ik u een bevestiging én een betalingsverzoek. Bij aanmelding kiest u of u via een online betalingsverzoek via whatsapp betaalt (in de vorm van een ‘tikkie’ via de bank) of dat u zelf het bedrag overmaakt. Deelname aan een van de georganiseerde activiteiten is pas definitief als u een bevestigingsmail heeft ontvangen. Invulling van het aanmeldformulier verplicht u tot betaling. Ieder persoon moet zich apart aanmelden. Deelnemer kan pas deelnemen als betaling door Dream the World is ontvangen minimaal 1 dag voorafgaand aan de wandeling.

De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Kosten

De kosten staan bij de activiteit op de website benoemd en zijn inclusief BTW, tenzij anders benoemd. Te allen tijden gelden de prijzen op de website.

Annulering

Bij annulering door deelnemer om welke reden dan ook, geldt de volgende regeling:

  • Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de activiteit kosteloos annuleren.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het bedrag te worden betaald.
  • Bij latere annulering is het gehele bedrag verschuldigd.

Bij verzuim van Dream the World bijvoorbeeld door ziekte, zal de activiteit verplaatst worden naar een andere dag.

De wandeling gaat altijd door, ongeacht het aantal deelnemers.

Slecht weer

In principe gaan de wandelingen altijd door. Tenzij het heel slecht weer is. Denk aan heel veel regen, ijzel/gladheid of storm. Dream the World beslist of de wandeling door gaat. Als de wandeling niet door gaat door het slechte weer, wordt een nieuwe datum geprikt.

Eigen riscio

Het deelnemen aan de wandelingen en workshops is geheel op eigen risico! Dream the World is niet aansprakelijk voor opgelopen schade.

Overig / niet voorzien

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Dream the World.