Vogels spotten en fotograferen in Zeeland

Wat zijn de beste plekken om vogels te spotten in Zeeland? Welke vogels kan ik zoal zien. Waar vind ik vogelkijkhutten? En welk materiaal heb ik nodig om ze mooi vast te leggen? In dit artikel krijg je antwoorden op deze vragen. Lees ook de tips over vogelfotografie in Nederland, zodat ook jij mooie foto’s van vogels kan maken.

Zeeland walhalla voor vogels kijken

In Zeeland vind je veel water, naast de zee ook veel binnenwateren. Hierdoor is het een walhalla voor veel vogels. Heel veel water- en weidevogels, zoals ganzen, eenden en steltlopers. Maar ook rietvogels, bosvogels en roofvogels komen in Zeeland voor. Bijna overal kan je wel vogels spotten, zelfs in je eigen tuin. Maar er zijn een paar hotspots. Ik deel graag de vogelhotspots van Zeeland met je.

Naast onderstaande hotspots vind je ook in parken in de buurt vaak al vogels die je makkelijk kunt fotograferen. In Middelburg is Park Toorenvliedt echt een vogelparadijs. Hier komen heel veel reigers voor, die ieder jaar nesten maken. Leuk om dit te zien én te fotograferen. Verder broedt hier ook ieder jaar een ooievaarskoppel. En ook bijzonder. De zeldzame Kwak broedt in dit park. Verder veel watervogels, zoals waterhoen, meerkoet, ganzen, de mandarijneend (mooi!) en de nijlgans. En heel veel bosvogels zoals vinken, spechten en goudhaantjes.

Clingse bossen in Zeeuws-Vlaanderen

In Zeeuws-Vlaanderen, tegen de Belgische grens vind je de Clingse bossen. Hier staan voornamelijk loofbomen op kalkarme zandgrond. Een ideale omgeving om bosvogels te spotten. Zoals vele spechten (waaronder ook de zwarte specht), mezen en vinken. Wil je ze echt goed zien en fotograferen? Huur dan de fotohut in de Clingse bossen.

Vogels spotten en fotograferen in Zeeland Kuifmees fotohut
Kuifmees vanuit de hut in Clingse bossen

Weihoek Sint Laurens – Walcheren

Op het schiereiland Walcheren, op steenworp afstand van Middelburg vind je het natuurgebied de Weihoek. Dit gebied is door ontwatering lager komen te liggen dan de omgeving en daardoor erg nat. Te nat voor landbouwgrond. Daarom is het in 2005 ingericht als weidevogelgebied. Je spot er in de winter met name veel eendensoorten, ganzen en zwanen. In het voorjaar broeden hier onder andere de graspieper, kluten, kleine plevieren, grutto en kievit.

Grutto in de Weihoek
Grutto jong

Zuidkust Schouwen-Duiveland Tureluur

De stormvloedkering heeft ervoor gezorgd dat we in Zeeland niet meer bang hoeven te zijn voor overstromingen. Helaas veranderde de kering ook de natuur in Schouwen-Duiveland. Met het herstelplan Tureluur is hier in positieve zin verandering in gebracht en nu vind je weer een prachtig natuurgebied aan de zuidkust van Schouwen-Duiveland. Met de vele kreken een walhalla voor vogels, zoals lepelaars, wulpen, kluten en de tureluur. En natuurlijk voor vele andere watervogels zoals ganzen.

Tureluur Schouwen-Duiveland

Inlagen van Noord-Beveland

De Inlagen op Noord-Beveland is een gebied tussen twee dijken in. Men vreesde een doorbraak op die plek en legde een tweede binnendijk aan. De aanleg van de binnendijk gebeurde met de grond uit de inlaag, waardoor dit gebied lager kwam te liggen. Het zijn natte, moerasachtige gebieden met veel riet en soms open water. Naast veel watervogels zoals eenden, meeuwen en steltloper komen hier ook veel rietvogels voor. Zoals de rietzanger, roodborsttapuit, rietgors en het baardmannetje. En in de zomer ook de blauwborst

Je vindt bij de Keihoogte inlaag een vogelkijkhut. Hier kijk je op een grote waterplas vol watervogels. Verder zijn er nog wat kleinere vogelhutten/kijkschermen geplaatst op verschillende plekken in de inlagen. Er loopt ook een fietsroute langs.

Rietzanger

Zwaakse Weel Zuid-Beveland

Op Zuid-Beveland ligt het natuurgebied de Zwaakse Weel. Vroeger was de Zwake een kreek voor het scheepsverkeer tussen Middelburg en Antwerpen. Na inpoldering is deze functie verloren gegaan. In de resterende kreek vind je nog wel heel veel watervogels. Met een beetje geluk spot je een ijsvogel of de blauwborst. Ook zijn hier steenuilen, kerkuilen, kiekendieven, torenvalken, spechten en vele watervogels.

Steenuil Zuid-Beveland

Yerseke Moer in Zuid-Beveland

De Yerseke Moer is één van de oudste landschappen van Zeeland. Vroeger lag er overal een dikke veenlaag over de klei. De zee heeft diepe geulen gemaakt in het gebied. Later werd het veen gewonnen voor de zoutproductie. Nu is het een nat gebied vol weidevogels, zoals tureluur, kluut en grutto. En je vindt hier duizenden ganzen, waaronder de kolgans, brandgans en ook de nijlgans

Grauwe gans kuiken

Slikken van de Heen- Tholen

In Tholen, op de grens met Brabant, ligt het buitendijks natuurgebied De Slikken van de Heen. Vroeger was het een zoutwatergetijdengebied, maar door de aanleg van de Philipsdam zijn grote stukken nu droog komen te staan. Daardoor is nieuw natuurgebied ontstaan. Het gebied trekt heel veel vogels aan. Langs een voormalige getijdenkreek vind je een vogelobservatiescherm. Naast veel watervogels (oa de lepelaar) komen hier ook veel broedvogels voor, zoals de bruine kiekendief, het paapje, de roodborsttapuit, de ransuil en de grote bonte specht.

Roodborsttapuit

’t Zwin in Zeeuws-Vlaanderen

Het Zwin is een slufter: een strandvlakte achter de duinen die in open verbinding staat met de zee. Een ideaal gebied voor vogels. Die komen voor de zeepieren, schelpen en kreeftjes. Landinwaarts vind je zangvogels zoals de kneu, fitis en nachtegaal.

Flamingo’s in Battenoord

Oké dit is niet in Zeeland, maar op het eiland Goeree-Overflakkee en dat ligt in Zuid-Holland. Maar deze wilde ik je toch niet onthouden. Aangezien het erg bijzonder is en op rijafstand van Zeeland. De flamingo’s die je hier vindt komen oorspronkelijk uit Duitsland en overwinteren in het Grevelingenmeer. Als je geluk hebt zitten ze binnendijks en heb je niet zo’n grote telelens nodig. Meer over flamingo’s in Battenoord inclusief waar je ze precies vindt.

Rietzanger

Vogels fotograferen

De meeste vogels zitten niet stil. Ze vliegen van hot naar her. Zitten tussen takken of het riet. En zijn ver weg. Vogels fotograferen is echt een uitdaging. Maar als het lukt geeft het veel voldoening. Je hebt veel geduld én geluk nodig, want veel vogels laten zich slecht zien. Gelukkig zijn er altijd vogels die zich makkelijker laten fotograferen, zoals de gans en eenden. Je hebt in ieder geval in de meeste gevallen een goede telelens nodig. Minstens een 400mm, maar deze is in veel gevallen nog te klein. Zeker bij vliegende vogels heb je minstens een 600mm nodig. Bij de 400mm kan je nog uit je hand fotograferen, maar ga je veel hoger dan is het fotograferen vanaf statief aan te raden om bewegingsonscherpte te voorkomen. Lees ook de 7 tips voor vogelfotografie om je foto’s te verbeteren.

Het bereik van een 400 mm lens kan je vergroten met een converter. Je verliest wel wat licht maar meestal is dit geen probleem.

Kies de perfecte camera voor jouw vogelfotografie en verbeter je foto’s! De foto’s in dit artikel zijn gemaakt met een Canon 5D mark III en een 100-400mm lens van Canon Fotografeer je met Nikon? Zoek jouw Nikon camera en objectieven

Andere tips:

  • Verdiep je in de vogelsoorten, dan weet je waar ze voorkomen, wat hun gedrag is en hoe je ze het mooiste vastlegt op de foto
  • Kijk op waarneming.nl om te zien waar welke vogelsoort gezien is. Je kunt selecteren op provincie, vogelsoort en specifieke locaties. Op de website van de vogelbescherming leer je de vogels kennen.
  • Voor de meeste vogels geldt: ga vroeg op pad, want in de vroege ochtend zijn ze het meest actief (dit geldt uiteraard niet voor nachtvogels die alleen in de nacht jagen)
  • De meeste vogels zijn actiever bij mooi weer dan als het hard waait en regent.
  • Ga in een vogelkijkhut zitten, neem wat te eten en te drinken mee en plan er een hele dag voor. Hoe langer je zit hoe meer kans dat je iets ziet.


Wil je ook andere dieren spotten en fotograferen in Zeeland? Lees dan ook Waar herten spotten in Zeeland en Op zoek naar de Schotse Hooglanders in Zeepeduinen.

Bewaar deze tips op Pinterest
Previous Post Next Post

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply

NIEUWSBRIEF

Ontvang regelmatig (ongeveer 1x per 2 maanden) reistips en inspiratie.

 

This function has been disabled for Dream the world.