Algemene Voorwaarden fotoworkshops

Deelname

Indien u aan een activiteit wilt deelnemen, dan geeft u zich op via het aanmeldformulier bij de betreffende activiteit. Na ontvangst van het formulier stuur ik u een bevestiging én een betalingsverzoek. Deelname aan een van de georganiseerde activiteiten is pas definitief als u een bevestigingsmail heeft ontvangen. Invulling van het aanmeldformulier verplicht u tot betaling. Ieder persoon moet zich apart aanmelden. Deelnemer kan pas deelnemen als betaling door Carolien Boogaard / Dream the World is ontvangen.

De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.

Kosten

De kosten staan bij de activiteit op de website benoemd en zijn inclusief btw, tenzij anders benoemd. Te allen tijden gelden de prijzen op de website.

Annulering

Bij annulering door deelnemer om welke reden dan ook, geldt de volgende regeling:

  • Deelnemer kan tot 4 weken voor aanvang van de activiteit kosteloos annuleren.
  • Bij annulering tot 2 weken voor aanvang dient 50% van het bedrag te worden betaald.
  • Bij latere annulering is het gehele bedrag verschuldigd.

Bij verzuim van Carolien Boogaard / Dream the World bijvoorbeeld door ziekte, zal de activiteit verplaatst worden naar een andere dag.

Indien het minimaal aantal deelnemers niet gehaald wordt, kan de workshop geannuleerd worden. Je kunt dan of je geld terugkrijgen of meedoen met een workshop op een latere datum.

Indien de overheid maatregelen neemt in het kader van Coronavirus waardoor de workshop niet door kan gaan, dan wordt de workshop verplaatst naar een latere datum. Als dat niet uitkomt dan wordt het bedrag na overleg teruggestort. Carolien Boogaard / Dream the World bepaalt of workshop wel / niet door kan gaan.

Slecht weer

De workshop wordt binnen gegeven, deze gaat gewoon door bij slecht weer. Het programma wordt hier op aangepast.

Eigen risio

Het deelnemen aan de wandelingen en workshops is geheel op eigen risico! Carolien Boogaard / Dream the world is niet aansprakelijk voor opgelopen schade.

Overig / niet voorzien

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist Carolien Boogaard /Dream the World.

NIEUWSBRIEF

Ontvang iedere maand fotografietips en leuke natuurweetjes. Zo leer je steeds beter fotograferen en krijg je nieuwe inspiratie voor wandelroutes en natuurreizen.

 

This function has been disabled for Dream the world.